Synoptische beoordeling weermodellen

Iedere dag analyseren en duiden KNMI meteorologen de uitkomsten van de Hirlam- ECMWF- en Harmonie-weermodellen. Hieronder leest u hun bevindingen, bijzonder leerzaam materiaal voor wie meer wil begrijpen van het weer op de kaarten en in de grafieken.

Korte termijn tot +48 uur | Guidance meerdaagse modelbeoordeling
 Modellen algemene beoordeling tot +48 uur
Opgesteld op zaterdag 23 januari 2021 om 16.46 uur
Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 12 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.


Synoptische situatie
We bevinden ons in de maritiem polaire lucht. Een hoogtelaag ten noorden van Schotland zakt de komende periode langzaam zuidoostwaarts af en ligt zondagmiddag boven noordwestelijke Noordzee. In het cyclonale stromingspatroon rondom het hoogtelaag trekken diverse kleinschalige (hoogte)troggen en randstoringen over ons aandachtsgebied. Een klein laagje boven de Duitse Bocht trekt noordoostwaarts, bijbehorende ingedraaide occlusie boven het noordoostelijke FIR gebied trekt eveneens noordoostwaarts. Een laag nabij Parijs beweegt noordoostwaarts richting Duitsland, de bijbehorende occlusie schampt momenteel het zuidwesten van het land en trekt vanavond en komende nacht naar het (zuid)oosten van ons land. Een vrij scherpe kortgolvige (hoogte)trog boven Engeland trekt oostwaarts en bereikt rond middernacht de zuidwestkust. De trog is gevuld met koude lucht met op 500 hPa een temperatuur van ca. -37°C. De (hoogte)trog beweegt komende nacht en zondagochtend langzaam van west naar oost over ons land. In de middag passeert er een trekrug. Later in de middag en in de avond trekt een lagedrukgebied over België oostwaarts, de bijbehorende occlusie ligt zondagavond en in de nacht naar maandag enige tijd over het uiterste zuiden van het land.

Modelbeoordeling
Belangrijkste aandachtspunt is de kans op gladheid a.g.v. winterse buien en bevriezing van natte weggedeelten. Alle modellen laten voor het zuidoosten vanavond enige tijd (natte) sneeuw zien. Er zou zich een dun sneeuwdek kunnen vormen in de Limburgse heuvels die in de loop van de ochtend weer verdwijnt. Daarnaast is de passerende trog van belang; Harmoniemodellen laten de buien oostwaarts over het land trekken waarbij de intensiteit het grootst is in de kustprovincies (relatief warm zeewater). Wegens de koude bovenlucht zullen de buien vrij stevig uitpakken met lokaal onweer, maar ook winterse neerslag. Daar waar de buien het meest intensief zijn is het niet uitgesloten dat het heel kortstondig wit wordt. EC en Hirlam laten de buien op de kust uitdoven. Dit laatste scenario is minder waarschijnlijk aangezien er sprake is van een dynamische forcering (hoogtetrog). Het volgende wat van belang is, zijn de opklaringen die zich in de tweede helft van de nacht uitbreiden over het zuidwesten. Het wegdek kan dan op diverse plaatsen onder nul komen, met een nat wegdek leidt dit tot bevriezingsgladheid. De mate waarin het opklaart varieert; Hap1 nauwelijks, EC de zuidwestelijke helft wat te maken heeft met de snel uitdovende buien in EC. Ook morgennacht is er weer kans op gladheid, enerzijds door opklaringen in het noorden, anderzijds door een occlusie die boven het zuiden kan komen te liggen, modellen variëren waarbij EC de meest noordelijke begrenzing (tot het rivierengebied) berekent. Bij de occlusie is er een duidelijk signaal op natte sneeuw, in de Limburgse heuvels mogelijk droge sneeuw.

Aandachtspunten
Wind
Komende nacht in de westelijke kustdistricten aan de westflank van de trog mogelijk seinen voor W-NW 6 Bft. Zondagavond aan de noordflank van het laag dat over België oostwaarts gaat bewegen en sein voor O 6 Bft in het district Vlissingen.

Zicht
Actueel goede zichten, in neerslag soms even teruglopend naar matig. Vanavond in de sneeuw in het zuidoosten matige, mogelijk slechte zichtcondities. Vannacht en zondagochtend in winterse buien matige tot slechte zichtcondities, in intensievere buien onder de 1000 meter. In het noorden van het land zou er voor de buien uit nog nevel of mist kunnen ontstaan, vooral HAP1 geeft hier een sterk signaal voor.

Temperatuur
Komende nacht minima rond of iets boven het vriespunt, vlak aan zee enkele graden boven het vriespunt. Vooral in de opklaringen die zich vanaf de tweede helft van de nacht in het zuidwesten voor zullen doen komt de temperatuur ook onder nul te liggen (wegdekmodel). Hierdoor zal er her en der ook bevriezing van natte weggedeelten optreden, afhankelijk van waar de buien zich voor hebben gedaan. De bevriezingsgladheid kan zondag tot halverwege de ochtend aanhouden. Zondag maxima opnieuw rond 5°C. In de avond vooral in het noorden opnieuw weer temperaturen die dalen tot iets beneden het vriespunt.

Bewolking
In de polaire lucht veelal convectieve bewolking, nabij troggen en frontale systemen ook gelaagde frontale bewolking en lokaal ook stratus. Vanmiddag en vanavond boven het zuid(oost)en stratiforme bewolking met bij voldoende sneeuwval mogelijk ook stratus. Bij de trog vanavond en vannacht boven de Noordzee Cb's tot ca. FL250 met toptemperaturen van ca. -45°C. Deze Cb's kunnen met voldoende dynamische forcering a.g.v. de (hoogte)trog ook dieper landinwaarts bewegen, ook al raken ze de voeding van het relatief warme zeewater kwijt. Boven land zien we daarbij in de wolkenbasisplaatjes van de Harmonies ook stratus tot aan de grond, hetgeen duidt op (natte) sneeuw. In het noorden van het land kan ook in de trog bij weinig wind stratus/mist ontstaan, HAP1 is hier wel erg enthousiast in, we noemen een kleine kans. Vanaf de tweede helft van de nacht van het zuidwesten uit opklaringen, al blijft in het noordoosten de kans op Cu/TCu nog tot in de middag bestaan. In de middag van het zuidwesten uit toenemende hogere en middelbare bewolking behorende bij het laag dat over België oostwaarts gaat bewegen, langs de zuidgrens in de avond ook bewolking op Sc-niveau. Het noorden houden de opklaringen stand met slechts wat dunnen sluierbewolking, hierdoor zou daar later zondagavond en in de nacht naar maandag mist kunnen ontstaan.

Neerslag
Actueel nog een enkele bui boven met name het noorden van het land. Verder in het zuidwesten wegens de occlusie af en toe regen, verder oostwaarts ook natte sneeuw, in de Limburgse heuvels mogelijk ook droge sneeuw. Vanavond op nadering van de (hoogte)trog boven het westelijk deel van de Noordzee een toename van de buiigheid, ook daar al met een winters karakter met naast regen ook korrelhagel (natte) sneeuw, gezien de koude bovenlucht is de kans op onweer aannemelijk. Aan het begin van de nacht trekken deze buien de westelijke kustprovincies binnen, gezien het winterse karakter en de intensiteit van de buien is de kans op gladheid door winterse neerslag aanwezig. De buien weten in de loop van de nacht door de dynamische forcering ook dieper landinwaarts door te dringen. De vaste fractie van de buien (te zien in HAP2) kan bij voldoende intensiteit van de neerslag oplopen naar 50-75%, in de nanacht en vroege ochtend in het zuidoosten mogelijk ook droge sneeuw, in de Limburgse heuvels kan het even wit worden. In de loop van de ochtend beperken de buien zich tot het oosten en noordoosten en zullen in de middag grotendeels verdwenen zijn. In de avond in het uiterste zuiden enige tijd sneeuw, de vaste fractie is dan vrij hoog, lokaal zou een accumulatie van enkele cm's mogelijk zijn.

Geldig tot zondag 24 januari 2021 24.00 locale tijd 

Guidance meerdaagse
Opgesteld door het KNMI op zaterdag 23 januari 2021 om 03.52 uur
Beoordeling lange termijn door meteoroloog


Synoptische ontwikkeling
Een complex laag tussen Schotland en Noorwegen verplaatst zich de komende dagen richting Scandinavie. Aan de zuidflank van dit laag wordt met een westelijke, in de loop van volgende week geleidelijk noordwestelijke stroming, maritiem polaire lucht aan. Rondom genoemd laag cirkelen meerdere lagedrukkernen met randstoringen die ons de komende dagen van tijd tot tijd bereiken. Vanaf midden volgende week trekt het grootschalige laag boven het noorden van Europa oostwaarts en passeert er woensdag 27 januari een afvlakkende hoogterug. We krijgen vervolgens waarschijnlijk te maken met een zonale stroming waarbij de straalstroom een noordelijker ligging krijgt. Frontale storingen volgen hierdoor dan een noordelijker koers, waardoor we in zachtere lucht terecht komen.

Modelbeoordeling en onzekerheden
Tot en met woensdag hebben we te maken met kleinschalige verstoringen in de koude lucht (CAD), met de nodige bandbreedte als het gaat om de precieze koers. De voorspelbaarheid van de individuele systemen is beperkt. Tot en met woensdag kan er met name landinwaarts ook geregeld (natte) sneeuw vallen, waarbij de hoeveelheden waarschijnlijk beperkt zullen blijven. Vanaf donderdag 28 januari lijkt de straalstroom noorderlijker te komen liggen, waarbij ook de frontale storingen in de meeste leden een noordelijker koers volgen. De kansen op temperaturen boven normaal neemt dan toe naar 60-70%. De kans op echt winters weer onder invloed van een noordelijk hoog met overdag temperaturen niet of nauwelijks boven nul is daarbij aanvankelijk nihil, maar loopt de eerste dagen van februari op naar ongeveer 15%.

Samenvatting meerdaagse-periode
Wisselvallig met van tijd tot tijd wat regen of een bui, met name in het oosten en zuiden soms kans op (natte) sneeuw. In de nacht en ochtend lichte vorst, vanaf woensdag hogere temperaturen.

Samenvatting EPS-periode
Wisselvallig met 60-70% kans op maxima boven het langjarig gemiddelde, in de loop van de periode rond normaal. De kans op een koud weertype aan het einde van de periode bedraagt 20%.

Geldig van maandag 25 januari tot zaterdag 06 februari

 

 

Over de Waterkaart Live | Gids

Waterkaart Live is de no-nonsense waterwebsite en app van Nederland. Je vindt hier de belangrijkste gegevens die je als zeevarende, watersporter, waterliefhebber of meteo-geïnteresseerde nodig hebt. Snel en compleet.

Heb je goede ideeën of suggesties, wil je samenwerken of data hergebruiken? Er kan heel veel. Laat het weten, we horen graag van je!
 
Waterkaart Live gratis in je website

Meer weten?
Surfcheck / Waterkaart Live
Molenstraat 1a
2316 TC Leiden
(+31) 071-2032041
Kvk: 61380431

post@waterkaart.net

Download Waterkaart Live
Waterkaart Live, app op de iPad
 
Download Waterkaart Live, de app voor Android   Download Waterkaart Live, de app voor iPhone en iPad