Synoptische beoordeling weermodellen

Iedere dag analyseren en duiden KNMI meteorologen de uitkomsten van de Hirlam- ECMWF- en Harmonie-weermodellen. Hieronder leest u hun bevindingen, bijzonder leerzaam materiaal voor wie meer wil begrijpen van het weer op de kaarten en in de grafieken.

Korte termijn tot +48 uur | Guidance meerdaagse modelbeoordeling
 Modellen algemene beoordeling tot +48 uur
Opgesteld op zondag 05 juli 2020 om 18.32 uur
Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 12 UTC en de overige genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.


Synoptische situatie
Een lagedrukgebied vult langzaam iets op boven Scandinavië. Het bijbehorende NO-ZW georiënteerde koufront verlaat spoedig Zuid-Limburg. Rond 53°N ligt momenteel nog een convergentielijn die in betekenis afneemt. Opvallend is dat de lucht noord hiervan wat droger is, vermoedelijk is het nog een overblijfsel van een oud front. Een hoogtetrog bij Schotland beweegt zuidoostwaarts en bereikt halverwege maandagochtend het noordwesten van ons land en verlaat het oosten halverwege de middag. De koudste bovenlucht bevindt zich dan in het noordoosten met ca. -24°C op 500 hPa. Maandagavond wordt de stroming onder invloed van een naderbijkomende rug geleidelijk anticyclonaal.

Modelbeoordeling
Harmonie40 lijkt de buiigheid van maandag te onderschatten. Dat is een bekend fenomeen, het lijkt erop dat dat vooral de wat ondiepere buien betreft, waarbij de wolken voor het grootste deel onder het -15°C niveau zitten.

Aandachtspunten
Wind
Seinen voor 6-7 Bft aan de kust, iets afnemend. In convergentiezone gaat de wind er tijdelijk bijna helemaal uit. Komende nacht overal weer seinen voor 6 Bft, in het noordwestelijk en noordelijk kustgebied 7 Bft. Bij buien dan mogelijk weer zware windstoten tot ca. 75 km/u in het Waddengebied. Maandag overdag geleidelijk afnemende wind, in het oostelijk Waddengebied verdwijnt de 6 Bft in de loop van de avond.

Zicht
Goede zichtcondities, tijdens de buien kortdurend teruglopend zicht, in een zwaardere bui op maandag slechte zichten.

Temperatuur
In de polaire lucht komende nacht lagere minima dag afgelopen nacht, Tn ca. 13°C, maandag overdag Tx rond 18°C, in het zuidoosten kan het lokaal nog 20°C worden.

Bewolking
Vooral nabij de convergentiezone in het noorden kan de convectie wat dieper worden met mogelijk ook TCu/Cb tot ca. FL100. Komende nacht neemt de onstabiliteitsdiepte op nadering van de hoogtetrog geleidelijk toe naar FL200-250 in het noorden van de FIR. Maandag overdag boven land veel convectieve bewolking, Cb-toppen in het noordoosten tot ca. FL250, meer naar het zuidoosten lagere toppen. Na passage van de hoogtetrog geleidelijk afnemende convectie. In het noordoosten blijven Cb's tot in de avond mogelijk, tophoogte neemt wel af naar ca. FL100.

Neerslag
Vooral op de convergentiezone boven het noorden van het land enkele buien, de modellen zijn hier vrij eenduidig in. Komende nacht zien we op nadering van de hoogtetrog steeds meer buien boven het noorden van de FIR en ook boven de noordelijke helft van het land. De kans op onweer lijkt komende nacht alleen te zijn weggelegd voor het noorden van de FIR, daar CAPE-waarden van 400-700 J/kg. Maandag overdag in het hele land buien, dagelijkse gang en passage van de hoogtetrog versterken elkaar enigszins. CAPE-waarden boven de noordelijke helft van het land 200-400 J/kg, in het noordoosten (koudste bovenlucht) lokaal iets boven de 400 J/kg, daar is dan ook kans op onweer. De effectieve schering is dan 10-15, lokaal 15-20 knopen, dus overwegend single cel met lokaal multicel. Na passage van de hoogtetrog nemen de buien in de middag in aantal en intensiteit af. In het noordoosten blijft de kans op een bui tot halverwege de avond aanwezig.

Geldig tot maandag 06 juli 2020 24.00 locale tijd 

Guidance meerdaagse
Opgesteld door het KNMI op zondag 05 juli 2020 om 04.48 uur
Beoordeling lange termijn door meteoroloog


Synoptische ontwikkeling
Aanvankelijk hebben we te maken met een min of meer zonaal stromingspatroon tussen lage druk boven Scandinavië en het Azorenhoog. We bevinden de eerste dagen in de maritiem polaire lucht. In de tweede helft van de komende week gaat het hoogtepatroon wat meer meanderen en krijgen we te maken met meer cyclonaliteit in de bovenlucht. Hierdoor worden enkele golven in het polaire front 'aangeslagen' en trekken deze mogelijk over of dicht langs ons land. Vanaf zaterdag 11 juli komen we meer en meer aan de voorzijde van een hoogterug en treedt er stabilisatie op. Aan de grond verplaats het centrum van hoge druk zich naar de Britse Eilanden.

Modelbeoordeling en onzekerheden
De eerstkomende dagen is de onzekerheid klein. Naarmate de week vordert wordt de onzekerheid duidelijk groter en de voorspelbaarheid daarmee minder. De spreiding in met name de temperatuur is vanaf woensdag nog steeds vrij groot, waarbij oplossingen met gematigde temperaturen overheersen. De onzekerheid van woensdag tot zaterdag heeft vooral te maken met de mate waarin het hoogtepatroon gaat meanderen. Het polaire front ligt voortdurend in de buurt, waarbij het de vraag is aan welke kant van het front ons land komt te liggen. De neerslagkansen in de periode van woensdag tot zaterdag zijn nog steeds aan de hoge kant. Wat opvalt is dat er enkele EPS-leden zijn met zeer veel wind op vrijdag 10 juli. De kans op zware windstoten lijkt vooralsnog klein, rond 20%. Vanaf het weekeinde van 11-12 juli zien we in de EC cluster-plaatjes steeds meer een voorkeur voor een geblokkeerd patroon met een hoog ten westen van ons, waarbij de temperaturen overwegend iets beneden het langjarig gemiddelde blijven. Tegen het einde van de EPS-periode zien we nog maar 1 cluster waarbij het hoog wat meer ten noorden van ons land komt te liggen. De neerslagkansen blijven dan klein en de kans op temperaturen boven normaal neemt dan toe.

Samenvatting meerdaagse-periode
Wisselvallig met middagtemperaturen die meestal enkele graden onder het langjarige gemiddelde liggen.

Samenvatting EPS-periode
Grote kans (60-70%) op een overgang naar een overwegend droog weertype, waarbij de maximumtemperaturen aanvankelijk onder het langjarig gemiddelde blijven. Later in de periode neemt de kans op maximumtemperaturen boven het langjarige gemiddelde toe.

Geldig van dinsdag 07 juli tot zondag 19 juli

 

 

Over de Waterkaart Live | Gids

Waterkaart Live is de no-nonsense waterwebsite en app van Nederland. Je vindt hier de belangrijkste gegevens die je als zeevarende, watersporter, waterliefhebber of meteo-geïnteresseerde nodig hebt. Snel en compleet.

Heb je goede ideeën of suggesties, wil je samenwerken of data hergebruiken? Er kan heel veel. Laat het weten, we horen graag van je!
 
Waterkaart Live gratis in je website

Meer weten?
Surfcheck / Waterkaart Live
Molenstraat 1a
2316 TC Leiden
(+31) 071-2032041
Kvk: 61380431

post@waterkaart.net

Download Waterkaart Live
Waterkaart Live, app op de iPad
 
Download Waterkaart Live, de app voor Android   Download Waterkaart Live, de app voor iPhone en iPad