ANWB Wateralmanak

ANWB Wateralmanak

Voor het nieuwe vaarseizoen is Wateralmanak 2 weer compleet herzien. Het bevat de meest recente informatie over de Nederlandse en Belgische vaarwegen, welke naar de ANWB Waterkaarten verwijzen. Onmisbaar voor aan boord.
* Actuele gegevens van meer dan 1000 jachthavens
* Bedieningstijden van bruggen en sluizen
* Brug- en sluisnummers verwijzen naar de ANWB Waterkaarten
 
2 - 2020
- Handleiding vaarweg informatie
- Handleiding voorzieningen
- Blauwe vlag-criteria voor jachthavens
- Verklaring van symbolen in Nederland, Duits, Engels en Frans
- Vaarweg informatie van Nederlandse wateren en plaatsen 
- Voorzieningen voor de watersport in Nederland
- Water toeristische gegevens van Belgische plaats6n en Belgische wateren
- Tafels voor hoogwater en laagwater met toelichting
- Indeling getijgegevens Nederland
- Tafels voor hoog- en laagwater Harlingen 2020
- Tafels voor hoog- en laagwater Hoek van Holland 2020
- Tafels voor hoog- en laagwater Vlissingen 2020
- Tijden van opkomst en ondergang zon en maan in 2020
- Districtenindeling Nederlandse kustwateren
- Nederlands Marifoonnet
- Frequenties van Radio
- Scheepvaartberichten Nederland, België
- Weerberichten
- NAVTEX uitzendingen
- Adressen van allerlei instanties w.o. de ANWB
- Register voorzieningen in Nederland, w.o. Kampeerterreinen, botenliften, trailerhellingen en vaarscholen.


 

<< Terug naar het overzicht