Deze zomer stewards bij de sluizen

Ook dit jaar zet Rijkswaterstaat weer stewards in op sluizen waar veel recreatievaartuigen worden geschut. Meer weten en waar de stewards worden ingezet? Deze poster laat precies zien waar ze staan.

Met mooi weer neemt de drukte op de vaarwegen toe, vooral bij de sluizen. Grote vrachtschepen en kleine plezierjachten moeten hier samen manoeuvreren in een beperkte ruimte. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties en lange wachttijden.

Stewards van Rijkswaterstaat assisteren deze zomer op een aantal drukke of complexe sluizen bij het schutten en dragen zo bij aan vlot en veilig scheepvaartverkeer.

Foto: Rijkswaterstaat

Na eerdere jaren waarbij de inzet van stewards volgens RWS succesvol was, wordt dit nu bij zo'n 12 grote sluiscomplexen weer herhaald.

Klik de afbeelding aan om de poster te bekijken.

Je vindt meer informatie over deze actie op de website van Rijkswaterstaat.

 

Written by Waterkaart Live on donderdag mei 28, 2020

« Friesland hoopt op een renaissance van de watersport Vrijwel alle bruggen en sluizen weer open voor pleziervaart »

Meer artikelen