Hoe werkt het passeren van een beweegbare brug?

Varend door Nederland kun je meer dan 1500 beweegbare bruggen passeren. Welke regels moet je in acht houden, wanneer moet je wachten en hoe zorg je dat de brugwachter je opmerkt?

Het passeren van beweegbare bruggen is doorgaans eenvoudig, maar er zijn een aantal regels op van toepassing. Die komen vooral van pas als het druk is, of als je om welke reden dan ook ineens snel moet handelen. Varen doe Je Samen! heeft met het Binnenvaartpolitiereglement als basis een keurige handleiding gemaakt (PDF). Dit zijn de belangrijkste regels daaruit:

De basisregels
1. Als je moet wachten voor de brug is het beter niet te blijven drijven, meer af aan de wachtplaats.
2. Zorg dat je hinderlijke golfslag voorkomt.
3. Als er meerdere boten liggen te wachten: sluit achteraan, en wacht tot je aan de beurt bent.
4. De instructies van het brugpersoneel dien je op te volgen.
5. Als het druk is op de weg die over de brug loopt, worden de boten verzameld en moet je even wachten. Dat kan leiden tot konvooivaart, maar dat heeft weer het voordeel dat je vaak meerdere bruggen zonder wachttijd kunt passeren.
6. Let op de lichten: als deze lichten zowel groen als rood branden, is dat het teken dat de brug spoedig opengaat. Je kunt dan al langzaam in beweging komen en in de richting van de brug varen.
7. Staat de brug open, vaar dan met een goed tempo door, dat voorkomt wachttijd bij het wegverkeer.
8. Geef tegenliggers die ook onder de brug doorvaren voldoende ruimte.
9. Kies nadat je de brug bent gepasseerd meteen weer voor stuurboordwal.
10. Let op als de brug gesloten is en je er onderdoor kunt varen: let op de bebording en ga dan onder het juiste brugdeel door, wees ook bedacht op tegenliggers (vooral op beroepsvaart!).

Op afstand bediende bruggen
Zoals je bij de omschrijvingen van de bruggen op Waterkaart Live al kunt zien zit op veel bruggen geen brugwachter meer. Deze bedient steeds vaker op afstand vanuit de centrale verschillende bruggen. Met camera's houdt hij of zijn het verkeer in de gaten. Als je bij zo’n op afstand bediende brug afmeert, doe dat dan duidelijk zichtbaar en binnen het bereik van de camera’s. Zo kan de brugwachter zien dat je de brug wil passeren. Staat er telefoonnummer of een marifoonkanaal vermeldt op de Waterkaart of op de borden langs het water? Meld je dan zo mogelijk via de telefoon of marifoon.

Passeren van beweegbare bruggen
Het is verplicht om je snelheid aan te passen als je een beweegbare brug nadert, het inhalen van andere schepen is niet toegestaan, tenzij de brugwachter iets anders zegt. Afmeren bij de wachtplaats is gewenst, maar natuurlijk alleen om te wachten op de bediening van de brug. Aanmeren om te overnachten is een no-go.

Om bediening vragen
Dat kan natuurlijk via de mobiele telefoon of de marifoon. Je kunt ook een geluidssein gebruiken: met ‘lang-kort-lang’ vraag je om brugbediening. Naast de 'gewone' klapbruggen zijn er ook hefbruggen, draaiende bruggen en spoorbruggen. Hiervoor geldt dezelfde seinvoering.

Twee rode lichten en een geel licht: je mag door varen, maar doorvaart vanuit de andere kant is ook mogelijk. Opletten dus.

Twee rode lichten en een geel licht: je mag doorvaren, maar scheepvaart vanuit de andere kant is ook mogelijk.

Lichten bij Bruggen
Bij beweegbare bruggen geven lichten aan wat de status is en welke voorrangsregels gelden. Daarbij gelden twee verschillende regimes: bij bediende bruggen en bruggen die (op het moment dat je er aankomt) niet worden bediend.

Bediende bruggen
1. Rode lichten geven altijd aan dat de doorvaart verboden is, tenzij er extra gele of groene lichten branden. Dan mag je er wel doorheen. (brandt groen en rood tegelijk? Dan mag je er spoedig doorheen, zie regel 6 hierboven)
2. Tijdens het openen/sluiten van een brug kunnen de gele lichten blijven branden en geldt: doorvaart is toegestaan voor schepen van beperkte hoogte.
3. Wanneer er één geel licht brandt mag je er dus doorheen, maar is doorvaart vanuit de andere kant ook mogelijk. Opletten dus.
4. Bij twee gele lichten is doorvaart vanuit de andere kant niet toegestaan.


Bruggen buiten bedrijf
1. Dubbele rode lichten geven altijd aan dat de brug niet wordt bediend en dat de doorvaart verboden is. Tenzij er extra gele of groene lichten branden. Dan mag je er wel doorheen.
2. Wanneer er één geel licht brandt, is doorvaart vanuit de andere kant ook mogelijk.
3. Bij twee gele lichten is doorvaart vanuit de andere kant niet toegestaan.


Extra tip
Er is nu een handig spiekbriefje met vaarregels, verkeersborden, lichten en boeien voor aan boord. Deze kun je gratis downloaden, lees ons artikel Verkeersborden en Vaarregels: handig spiekbriefje aan boord.

 

Written by Waterkaart Live on woensdag juni 24, 2020

« Alle Marrekrite aanlegplaatsen in Friesland Wanneer heb je het Binnenvaartpolitiereglement BPR nodig? »

Meer artikelen